Zakres usług i zasady działania

Przedmiotem jej działalności kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych ze wszystkich branż i sektorów gospodarki, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także administracji publicznej, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego. Do naszych zadań należy m.in:

Wsparcie w dziedzinach

Między innymi:

W sytuacji, gdy powyższy zakres usług nie pokrywa się z problemem prawnym zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z kancelarią. Ocenimy czy jesteśmy w stanie udzielić należytego wsparcia. 

Zasady działania

Analiza sprawy

Podpisanie umowy poprzedzone jest analizą sprawy oraz wstępną konsultacją. Z uwagi na zindywidualizowany charakter każdej sprawy, informujemy klienta o sposobie prowadzenia sprawy, wymaganej dokumentacji, silnych i mocnych stronach sprawy oraz przewidywanych kosztach procesu.

Zawarcie umowy

Podpisanie umowy z kancelarią następuje po zaakceptowaniu przez klienta strategii. Wysokość wynagrodzenia zostaje ustalona na podstawie przewidywanego nakładu pracy, czasu trwania procesu, wartości przedmiotu sporu oraz miejsca i formy świadczenia usług.

Reprezentacja

Z chwilą zawarcia umowy kancelaria zobowiązuje się do reprezentowania interesów klienta z należytą starannością, w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Na bieżąco informujemy klientów o przebiegu sprawy.