Rozwód – a dobro dzieci?

Jak zadbać o to, aby konflikt rodziców nie godził w dobro dzieci?

W sytuacji gdy małżonkowie spierają się co do winy za rozpad małżeństwa, wszystkie kwestie związane z wychowaniem i opieką nad dziećmi można uregulować w porozumieniu rodzicielskim. Jakie są plusy tego rozwiązania?

Bez ingerencji sądu małżonkowie mogą wypracować wspólne stanowisko w kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a nawet wysokości alimentów. Wspomniany sposób pozwala uniknąć dodatkowego zaostrzenia relacji między małżonkami, które z reguły i tak są wystawione na ciężką próbę. Co więcej, porozumienie rodzicielskie wpływa na ekonomikę procesu. Przyspiesza postępowanie sądowe, bowiem Sąd ogranicza się wyłącznie do badania przyczyn rozpadu małżeństwa.